Praca

Szkolenia BHP – co każdy pracodawca powinien wiedzieć?

• Zakładki: 34


Do obowiązków pracodawcy należy stworzenie odpowiednich warunków pracy, a także przeszkolenie pracowników oraz zapewnienie instruktażu i instrukcji. Sprawdź, najważniejsze informacje dotyczące szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i pracowników.

Jakie są najważniejsze zasady dotyczące szkoleń?Pracodawca ma obowiązek zapewnić nowemu pracownikowi przeszkolenie w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy. Wyjątek stanowi sytuacji, w której pracownik zajmował to samo stanowisko u innego pracodawcy bezpośrednio przed rozpoczęciem nowej pracy. Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Oprócz szkoleń wstępnych pracownicy muszą odbywać szkolenia okresowe. Co istotne, szkolenia bhp są obowiązkowe tylko w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Za brak wdrożenia odpowiednich zasad BHP w przedsiębiorstwie grozi kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. W przypadku zaniedbania przez pracodawcę obowiązków BHP, pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia).


Jakie są rodzaje szkoleń BHP?


Wyróżniamy dwa rodzaje szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: szkolenia wstępne oraz okresowe.


Szkolenia wstępneSzkolenie wstępne należy przeprowadzić przed dopuszczeniem nowego pracownika, studenta lub praktykanta do wykonywania pracy.  W ramach przeszkolenia pracownik zapoznaje się z instruktażem ogólnym oraz stanowiskowym.

Instruktaż ogólny zapewnia znajomość najważniejszych przepisów bhp zawartych m.in. w Kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy, regulaminach, przepisach bhp obowiązujących w zakładzie pracy.

Dzięki instruktażowi stanowiskowemu pracownik:

  • zyskuje informację na temat czynników środowiska pracy;
  • zaznajamia się z ryzykiem zawodowym;
  • uczy się sposobów ochrony przed zagrożeniami;
  • dowiaduje się w jaki sposób może bezpiecznie wykonywać swoją pracę.

Szkolenia okresowe

Celem szkoleń okresowych jest aktualizacja wiedzy i umiejętności pracowników. Szkolenia te są obowiązkowe dla:

  • pracodawców, kierowników, mistrzów i brygadzistów;
  • pracowników na stanowiskach robotniczych;
  • pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych;
  • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Szkolenie okresowe może przeprowadzać pracodawca lub firma prowadząca działalność szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
49 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *