Różne

Odszkodowanie komunikacyjne – podstawowe informacje

• Zakładki: 16


Jeśli zostaniesz poszkodowany wskutek wypadku drogowego, nie musi to oznaczać ruiny finansowej. Wręcz przeciwnie: przysługuje Ci odszkodowanie komunikacyjne z polisy sprawcy

Odszkodowanie komunikacyjne – podstawowe informacje

Wypadki – zarówno poważne kolizje, jak i drobne stłuczki – to codzienność na drogach. Nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, że sami nie staniemy się uczestnikiem tego zdarzenia. W związku z tym warto, byśmy spróbowali ograniczyć jego negatywne skutki. W jaki sposób można to zrobić? Jednym ze sposobów jest zakup ubezpieczenia, które pozwala uzyskać odszkodowanie komunikacyjne.

Odszkodowanie komunikacyjne – co to jest? Podstawowe informacje

Czym jest odszkodowanie komunikacyjne? Idea tego rozwiązania jest dość prosta i powinien znać ją każdy, kto porusza się po drodze jako kierowca samochodu osobowego. Omawiany instrument to świadczenie, które uprawnia do otrzymania świadczenia w ramach rekompensaty za poniesione szkody:

  • osobowe,
  • rzeczowe,

do jakich doszło wskutek wypadku na drodze.

W zależności od indywidualnej sytuacji szkody te mogą doprowadzić do fizycznego uszkodzenia ciała, ale także rozstroju zdrowia psychicznego. Odszkodowanie komunikacyjne OC może również obejmować straty z tytułu częściowego lub całkowitego uszkodzenia mienia.

Dzięki odszkodowaniu ofiara wypadku jest w stanie np. pokryć koszty leczenia i rehabilitacji w celu poprawy zdrowia nadszarpniętego w wyniku wypadku.

Odszkodowanie komunikacyjne – kiedy może przysługiwać?

Warto zastanowić się, kiedy przysługuje odszkodowanie komunikacyjne. Trzeba bowiem wiedzieć, że terminowe opłacanie polisy ubezpieczeniowej nie oznacza jeszcze gwarancji otrzymania świadczenia w tej postaci.

Zasadniczo, do wypłaty odszkodowania może dojść w sytuacji, gdy osoba objęta danym ubezpieczeniem nie jest sprawcą zdarzenia na drodze, które spowodowało szkody. Przepisy precyzują również sytuacje, w których może dojść do takiego zdarzenia:

  • kierowanie pojazdem, ale także jego postój bądź chwilowe zatrzymanie,
  • rozładunek bądź załadunek pojazdu mechanicznego,
  • wsiadanie do pojazdu lub opuszczanie go.

Taki stan rzeczy oznacza, że odszkodowania komunikacyjne przysługują nie tylko w następstwie klasycznie rozumianego wypadku drogowego. Wręcz przeciwnie – jeśli dana osoba zostanie potrącona np. podczas wysiadania z samochodu i nie doszło do tego z jej winy, również powstaje prawo do odszkodowania komunikacyjnego.

Czasem można spotkać się z opinią, zgodnie z którą odszkodowanie komunikacyjne przysługuje wyłącznie posiadaczowi ubezpieczenia. Tymczasem, rekompensatę mogą uzyskać również pozostali uczestnicy wypadku (w tym także pasażerowie jadący ze sprawcą).

Artykuł powstał przy współpracy z AE Kancelarią Odszkodowawczą.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
8 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *