Motoryzacja

Badania kierowców Gliwice – kiedy należy je zrobić i co obejmują? Wyjaśniając eksperci ze Studia Badań Psychologicznych i Psychoterapii Auto-Sugestia

• Zakładki: 45


Osoba wsiadająca za kierownicę bierze na siebie dużą odpowiedzialność zarówno za zdrowie i życie pasażerów, jak i powierzone mienie, tj. wartościowe towary. Pojawia się zatem konieczność zweryfikowania predyspozycji zarówno kursanta, jak i zawodowego kierowcy. Badania kierowców przeprowadza lekarz medycyny transportu lub medycyny pracy, posiadający wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez marszałka danego województwa.

Badania kierowców Gliwice – kursanci

Osoby, które zdają prawo jazdy kategorii B, muszą przejść kilka podstawowych badań, które potwierdzą brak przeciwwskazań do rozpoczęcia praktycznej części kursu, zwieńczonej egzaminem. Konsultacja lekarska obejmuje sprawdzenie wzoru, słuchu i równowagi. Przyszły kierowca wypełnia również ankietę dotyczącą stanu zdrowia. 

Jakie badania wykonuje się zawodowym kierowcom?

Kierowcy zawodowi są zobowiązani do przechodzenia badań specjalistycznych oraz pomocniczych. Droga do uzyskania stosownych uprawnień jest zatem nieco dłuższa. Osoby zajmujące się przewożeniem pasażerów lub ładunków nie mogą stwarzać zagrożenia dla siebie i innych i stąd konieczność tak szczegółowego podejścia do sprawy. 

Do badań specjalistycznych zalicza się:

  • badanie okulistyczne pozwalające upewnić się, że kierowca dobrze widzi;
  • badanie neurologiczne oceniające koordynację ruchową i równowagę kierowcy;
  • psychologiczne pozwalające ustalić zachowanie kierowcy w sytuacjach stresowych;
  • laryngologiczne oceniające słuch kierowcy (przeprowadza się je, jeśli istnieje takie wskazanie).

Osoby chorujące na cukrzycę lub padaczkę mogą zostać kierowcami zawodowymi, jeśli otrzymają odpowiednie zaświadczenia od neurologa i diabetologa.

Badania pomocnicze obejmują:

  • badanie zjawiska olśnienia i ocenę widzenia obuocznego zmierzchowego, badania stanu glukozy, EKG i inne badania laboratoryjne. 

Badania kierowców Gliwice – które i jak często trzeba wykonywać?

Artykuł 39 Ustawy o transporcie drogowym zobowiązuje kierowców zawodowych do regularnego poddawania się badaniom stwierdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Kierowcy zawodowi zobowiązani są do wykonywania badań:

  • wstępnych – przed rozpoczęciem pracy; 
  • okresowych – do 60 roku życia co 5 lat, później co 2,5 roku (badania profilaktyczne);
  • kontrolnych – przy powrocie do pracy po co najmniej 30-dniowym zwolnieniu lekarskim.
comments icon0 komentarzy
0 komentarze
93 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *